Tietosuojaseloste

Sydäniskuri.fi / Medic4you Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
(seloste päivitetty 11.3.2019)

 1. Rekisterinpitäjä

Medic4you Oy Oy
Y-tunnus: 2727052-9
Pääskyläntie 39, 42100 Jämsä
Puhelin: +358 40 669 7878

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Petri Satosaari
Medic4you Oy
Puhelin: +358 40 669 7878
Sähköposti: petri.satosaari@medic4you.fi

 1. Rekisterin nimi

Sydäniskurit.fi / Medic4you Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Sydäniskurit.fi asiakasrekisteri”)

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kohdennettu digitaalinen mainonta, tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, toiminnan kehittäminen, tutkimusten toteuttaminen sekä tiedottaminen mm. uutiskirjeen muodossa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Verkkovierailun aikana jäävä tieto mm. IP-osoite.

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille, jotta voimme tarjota palveluamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisia yhteistyökumppaneita käytämme teknisistä ja logistisista syistä. Tarjotaksemme maksutavat verkkokauppaamme toimimme yhteistyössä Paytrail Oyj:n kanssa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme Facebookin, Googlen, LinkedInin ja Twitterin palveluja. Heidän käyttämät palvelimet voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Käyttäjä voi tutustua kunkin yhteisöpalvelun ehtoihin heidän omilla sivuillaan.

 1. Rekisterin suojauksien periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja pääsy niihin on rajoitettu.

Sähköinen aineisto
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 1. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus poistaa tai korjata itseään koskevia muita kuin lakiin perustuvia tietoja.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Share This